COVID_Antigen
i+MED
เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ครบวงจร


ดำเนินธุรกิจหลักทางด้านการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดเร็ว หรือที่เรียกว่า “Rapid Diagnostic Test” ที่ใช้หลักการ Chromatographic Immunoassay โดยใช้เป็นชุดตรวจกรองเชิงคุณภาพ เพื่อการตรวจหา แอนติบอดี หรือ แอนติเจน ต่อเชื้อ หรือ ฮอร์โมนของสิ่งส่งตรวจ (Samples) ในมนุษย์ สัตว์ พืช หรือ ส่วนประกอบของสารบางชนิด ทั้งในอาหาร และวัตถุดิบ เป็นต้น

ผลิตชุดตรวจคัดกรองที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์จากประเทศชั้นนำ
เป็นผู้นำด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการแพทย์

ทำไมเครื่องมือแพทย์ต้อง

i+MED

เพราะเรามีมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ (GMP for Medical Devices) และได้รับรองระบบการจัดการคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO13485/AC2009

ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO13485/AC2009

image

Our Mission

องค์กรมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 
Our Products
 
 
 
 

Latest News

Powered by MakeWebEasy.com