Immunohistochemistry Analyzer 
เครื่องย้อมพิเศษทางอิมมูโนฮีสโตเคมีสำหรับวินิจฉัยทางการแพทย์และงานวิจัย
image
เครื่องย้อมชิ้นเนื้ออัตโนมัติทางการแพทย์ 
  • สำหรับการวินิจฉัยชนิดของมะเร็ง ช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยผลทางห้องปฏิบัติการ ทำให้การตรวจรักษาสะดวกรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ
image
เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติสำหรับงานวิจัย 
  • สำหรับงานวิจัยเพื่อศึกษาทางด้านพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา
image
เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติสำหรับงานวิจัย 
  • สำหรับงานวิจัยเพื่อศึกษาทางด้านพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา
image

 

น้ำยาแอนติบอดีสำหรับย้อมทางอิมมูโนฮีสโตเคมี

image
ชุดน้ำยาตรวจทางอิมมูโนฮีสโตเคมี
image
ชุดน้ำยาตรวจเทคนิคพิเศษทางพันธุศาสตร์ (In situ hybridization)
Powered by MakeWebEasy.com