Tumor marker

  • สารบ่งชี้มะเร็ง คือสารชีวโมเลกุลที่ถูกสร้างและหลั่งมาจากเซลล์มะเร็ง ซึ่งจะถูกตรวจพบได้ทั้งในกระแสเลือด หรือสารคัดหลั่งอื่นๆ ของร่างกาย
  • AFP ( Alpha - fetoprotein)
  • CEA (Carcinoembryonic antigen )
  • PSA ( Prostate specific antigen )
  • FOB ( Fecal occult blood )
image
Powered by MakeWebEasy.com