Rapid Molecular Testing (Influ/RSV/StepA)

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : Point of Care Testing (POCT)

Share

รายละเอียดสินค้า

เครื่องอ่านและชุดตรวจ Rapid Molecular เป็นนวัตกรรมที่และมีระยะเวลาการตรวจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถใช้ในการถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความไว (Sensitivity) ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโดยตรงตรวจคัดกรองเบื้องต้นและการตรวจยืนยันผลได้ซึ่งให้ความถูกต้องในการตรวจวินิจฉัยเทียบเคียงกับการตรวจหาสารพันธุกรรมแบบดั้งเดิม

  • Influenza A&B
  • RSV
  • Streptococcus group A

สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com