Immunohistochemistry Analyzer

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 007

Share

หมวดหมู่ : Instrument

Share

เครื่องย้อมพิเศษทางอิมมูโนฮีสโตเคมีสำหรับวินิจฉัยทางการแพทย์และงานวิจัย

เครื่องย้อมชิ้นเนื้ออัตโนมัติทางการแพทย์ 
  • สำหรับการวินิจฉัยชนิดของมะเร็ง ช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยผลทางห้องปฏิบัติการ ทำให้การตรวจรักษาสะดวกรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ

เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติสำหรับงานวิจัย 
  • สำหรับงานวิจัยเพื่อศึกษาทางด้านพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา

 

เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติสำหรับงานวิจัย 
  • สำหรับงานวิจัยเพื่อศึกษาทางด้านพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา

 น้ำยาแอนติบอดีสำหรับย้อมทางอิมมูโนฮีสโตเคมี

 

ชุดน้ำยาตรวจทางอิมมูโนฮีสโตเคมี

 


ชุดน้ำยาตรวจเทคนิคพิเศษทางพันธุศาสตร์ (In situ hybridization)

Powered by MakeWebEasy.com