Immunohistochemistry Analyzer

Share

หมวดหมู่ : Instrument

Share

เครื่องย้อมพิเศษทางอิมมูโนฮีสโตเคมีสำหรับวินิจฉัยทางการแพทย์และงานวิจัย

เครื่องย้อมชิ้นเนื้ออัตโนมัติทางการแพทย์ 
  • สำหรับการวินิจฉัยชนิดของมะเร็ง ช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยผลทางห้องปฏิบัติการ ทำให้การตรวจรักษาสะดวกรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ

เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติสำหรับงานวิจัย 
  • สำหรับงานวิจัยเพื่อศึกษาทางด้านพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา


เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติสำหรับงานวิจัย 
  • สำหรับงานวิจัยเพื่อศึกษาทางด้านพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา




น้ำยาแอนติบอดีสำหรับย้อมทางอิมมูโนฮีสโตเคมี


ชุดน้ำยาตรวจทางอิมมูโนฮีสโตเคมี



ชุดน้ำยาตรวจเทคนิคพิเศษทางพันธุศาสตร์ (In situ hybridization)

Powered by MakeWebEasy.com