Immunohistochemistry Analyzer

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : Instrument

Share

รายละเอียดสินค้า

เครื่องย้อมพิเศษทางอิมมูโนฮีสโตเคมีสำหรับวินิจฉัยทางการแพทย์และงานวิจัย

เครื่องย้อมชิ้นเนื้ออัตโนมัติทางการแพทย์ 
  • สำหรับการวินิจฉัยชนิดของมะเร็ง ช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยผลทางห้องปฏิบัติการ ทำให้การตรวจรักษาสะดวกรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ

เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติสำหรับงานวิจัย 
  • สำหรับงานวิจัยเพื่อศึกษาทางด้านพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา


เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติสำหรับงานวิจัย 
  • สำหรับงานวิจัยเพื่อศึกษาทางด้านพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา
น้ำยาแอนติบอดีสำหรับย้อมทางอิมมูโนฮีสโตเคมี


ชุดน้ำยาตรวจทางอิมมูโนฮีสโตเคมีชุดน้ำยาตรวจเทคนิคพิเศษทางพันธุศาสตร์ (In situ hybridization)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com